Kustavin Taideyhdistys ry. taidenäyttelyt

Kustavin Taideyhdistys ry. aloitti aktiivisen taidenäyttelytoiminnan 2016. Aikaisemmin olemme järjestäneet myyntinäyttelyjä kesäisin Lootholmassa ja Meriasemalla.